تبلیغات
خاک پیت ارجمند - خاک پیت (Peat Soil) چیست؟
تاریخ : سه شنبه 31 شهریور 1394 | 04:42 ب.ظ | نویسنده : علی ارجمندی

خاک پیت متشکل است از نوعی خزه موسوم به خزه اسفاگنیـــوم Sphagnum Sp است که در مرحله ای از چرخه عمر خود به خاک تبدیل شده اند ، محل به عمل آمدن پیت ماس خاک جنگلهای شمال اروپا و سواحل منتهی به اقیانوس منجمد شمالی است در حاضر بهترین معادن استخراج پیت ماس متعلق به کشور استونی است. پیت ماس طبق تحقیقات به عمل آمده بهترین ماده کاملا ارگانیک برای جوانه زنی ، کشت و نگهداری گیاه (به خصوص گیاهان آپارتمانی است) است که در سطح حرفه ای نیزمورداستفاده فراوانی می گردد.

 

خاك پیت خاكی است كه مواد آلی تجزیه نشده به ضخامت مختلف با كمی مواد معدنی(رس،سیلت، شن) مخلوط گردیده و به رنگ سیاه در زیرلایه های خاك تكامل یافته مشاهده می گردد . مواد آلی تجزیه نشده در خاك پیت عموماً از شاخ و برگ درختان در ارتفاعات پست و زمین های كم شیب مناطق جنگلی و یا ریشه و ساقه و برگ گیاهان علفی در مناطق مرتعی تشكیل یافته است. تیپ پروفیلی آن AC تا A(B)C است كه افق A با ضخامت متفاوت و غنی از كلسیم و منزیم تبادلی می باشد .

شرایط تشكیل :

برای تشكیل خاك پیت تضاد شدید حرارتی و دما بین فصول سال ضرورت دارد , به عبارت دیگردر فصل زمستان خاك یخ بسته ، در بهار و در اثر ذوب شدن یخ از آب اشباع شده و درتابستان تا عمق زیادی خشك می باشد و همین امر باعث تجزیه نشدن مواد آلی خاك می گردد . این خاك ها قدیمی و در طول دوره بعد از یخبندان به وجود آمده اند و مناطق خیلی فعلی برای تشكیل آن ها مناسب نمی باشد .

 

مشخصات اصلی :

این خاك دارای رنگ سیاه و ضخامت متفاوت ) گاهی بیشتر ا ز یك متر ( ساختمان دانه ای درشت و اسیدیته یا PH آن حدود 6 تا 6.5 می باشد . به علت داشتن خلل و خرج مناسب ظرفیت  نگهداری رطوبت آن بسیار خوب، از نظر شوری مشكلی نداشته و عمدتاً كمتر از 1 میلی موس می باشد .

 

پراكنش :

محل اصلی تشكیل این خاك در روسیه ، اكراین ، اروپای شرقی و نقاط بسیار سرد می باشد . كشور هلند با در اختیار داشتن فن آوری و آماده نمودن آن صادر كننده اصلی آن می باشد . در كشور ایران اطراف جنگل های جلگه ای شمال كشور و نقاط مرتعی ایران به شكل پراكنده و در سطوح كوچك مشاهده می گردد .

 

موارد استفاده :

از خاك پیت به عنوان یكی از مواد اولیه جهت بستر تولید قارچ تكمه ای در ایران استفاده مِی شودچون در تولید قارچ رطوبت زیاد مورد نیاز است ظرفیت نگهداری آب در خاك پیت بسیار بالا بوده و می تواند نیاز رطوبتی را تأمین نماید و از طرف دیگر با اضافه كردن كمی آهك به خاك پیت معدنی شدن مواد آلی به سرعت صورت گرفته و ازت تولید شده در چرخه غذائی مورد استفاده قرار می گیرد